A cities, towns and villages list and population ranking of Ibaraki Prefecture


There are cities, towns and villages of 44 in Ibaraki Prefecture, and the number is the 10th in the country.

A cities, towns and villages list and population ranking of Ibaraki Prefecture

Cities, towns and villages list.
And population and the number of households
Ranking
Cities, towns and villages name
Population
Number of households
Total
Man
Woman
Ibaraki Prefecture
2979139 1489569 1489570 1121039
1 Mito
266713 130629 136084 112911
2 Tsukuba
203116 103974 99142 81743
3 Hitachi
196329 98512 97817 82073
4 Hitachinaka
158393 79700 78693 62157
5 Koga
145092 72813 72279 54132
6 Tsuchiura
143532 71783 71749 59310
7 Chikusei
110842 55284 55558 37321
8 Toride
110694 54997 55697 44517
9 Kamisu
91921 47027 44894 34805
10 Ishioka
80726 40093 40633 29077
11 Ushiku
80403 40091 40312 31543
12 Kasama
80374 39556 40818 28953
13 Ryugasaki
79309 39532 39777 30086
14 Kajima
66401 34053 32348 26241
15 Joso
63696 31658 32038 20485
16 Moriya
61551 31168 30383 22595
17 Hitachi Ota
59240 29107 30133 21347
18 Bando
56610 28731 27879 17648
19 Naka
56110 27646 28464 20765
20 omitama
52895 26791 26104 18710
21 Yuki
52328 26176 26152 18071
22 Hokota
51463 25849 25614 17132
23 Kita-Ibaraki
48840 24238 24602 18929
24 Sakuragawa
47625 23521 24104 14850
25 Hitachi-Oomiya
46977 23196 23781 17046
26 Inashiki
46949 23414 23535 15598
27 Amimachi, Inashiki-gun
46762 23296 23466 17992
28 Tsukuba mirai
44889 22494 22395 15949
29 Shimotsuma
44825 22515 22310 14894
30 Kasumigaura
44084 22258 21826 15615
31 Namegata
38767 19288 19479 11714
32 Tokai-mura, Naka-gun
37405 18872 18533 14476
33 Ibarakimachi, Higashi-Ibaraki-gun
34858 17330 17528 11848
34 Takahagi
31999 15787 16212 12653
35 Itako
30594 15132 15462 10752
36 Sakaimachi, Sashima-gun
26209 13140 13069 8454
37 Yachiyomachi, Yuki-gun
23376 11739 11637 6460
38 Shirosatomachi, Higashi-Ibaraki-gun
22366 11025 11341 7572
39 Daigomachi, Kuji-gun
20865 10263 10602 7763
40 Oaraimachi, Higashi-Ibaraki-gun
18322 9030 9292 6987
41 Tonemachi, Kitasoma-gun
17884 8740 9144 6636
42 Miho-mura, Inashiki-gun
17700 9155 8545 6806
43 Kawachimachi, Inashiki-gun
10560 5177 5383 3405
44 Gokamachi, Sashima-gun
9545 4789 4756 3018
Ministry of Internal Affairs and Communications (2009 data)