A cities, towns and villages list and population ranking of Saitama Prefecture


There are cities, towns and villages of 64 in Saitama Prefecture, and the number is the 3rd in the country.

A cities, towns and villages list and population ranking of Saitama Prefecture

Cities, towns and villages list.
And population and the number of households
Ranking
Cities, towns and villages name
Population
Number of households
Total
Man
Woman
Saitama Prefecture
7123084 3588368 3534716 2910960
1 Saitama
1209234 606723 602511 510500
2 Kawaguchi
495110 253525 241585 216505
3 Tokorozawa
337686 169029 168657 142583
4 Kawagoe
335924 169191 166733 137606
5 Koshigaya
321766 161550 160216 132024
6 Soka
237872 121685 116187 102992
7 Kasukabe
237721 118974 118747 96173
8 Ageo
224538 112504 112034 90599
9 Kumagaya
202505 101368 101137 79603
10 Niiza
156647 78974 77673 65526
11 Sayama
155386 78801 76585 63871
12 Kuki
154647 77582 77065 58732
13 Iruma
149096 74373 74723 58818
14 Fukaya
144961 72535 72426 53353
15 Misato
129557 66131 63426 52844
16 Asaka
126861 65046 61815 56391
17 Konosu
119157 59297 59860 44810
18 Toda
118801 62048 56753 52802
19 Kazo
116057 58074 57983 42699
20 Fujimi
105267 52922 52345 45100
21 Fujimino
105045 52772 52273 44326
22 Sakado
99501 50134 49367 40701
23 Higashi-Matsuyama
87724 44085 43639 35273
24 Gyoda
86335 43006 43329 32482
25 Hanno
82233 41133 41100 32094
26 Yashio
80002 41665 38337 32797
27 Honjo
79217 39404 39813 30988
28 Wako
75642 39191 36451 35362
29 Okegawa
75366 37606 37760 29436
30 Kitamoto
69859 34938 34921 27319
31 Shiki
69711 35115 34596 29492
32 Tsurugashima
69022 34464 34558 27566
33 Chichibu
68842 33736 35106 26004
34 Warabi
68455 35169 33286 33098
35 Yoshikawa city
65147 32817 32330 24324
36 Hasuda
63476 31790 31686 24914
37 Hatogaya
60611 31114 29497 25950
38 Hidaka city
57066 28534 28532 21810
39 Hanyu
56036 28010 28026 20278
40 Satte
53851 27049 26802 21037
41 Shiraokamachi, Minami-Saitama-gun
50144 25103 25041 18345
42 Sugitomachi, Kita-Katsushika-gun
47270 23783 23487 17739
43 Inamachi, Kita-Adachi-gun
42107 21424 20683 15714
44 Miyoshimachi, Iruma-gun
37764 19006 18758 14856
45 Yoriimachi, Osato-gun
36543 18203 18340 13778
46 Moroyamamachi, Iruma-gun
36343 18151 18192 15351
47 Ogawamachi, Hiki-gun
33859 16759 17100 12658
48 Miyashiromachi, Minami-Saitama-gun
33063 16691 16372 12917
49 Matsubushimachi, Kita-Katsushika-gun
31175 15749 15426 11097
50 Kami-satomachi, Kodama-gun
30735 15338 15397 11177
51 Kawajimamachi, Hiki-gun
22226 11296 10930 7629
52 Yoshimimachi, Hiki-gun
21556 10812 10744 7430
53 Ranzammachi, Hiki-gun
18696 9283 9413 7133
54 Namegawamachi, Hiki-gun
16621 8478 8143 6129
55 Hatoyamamachi, Hiki-gun
15443 7681 7762 5705
56 Kamikawamachi, Kodama-gun
14404 7262 7142 5091
57 Oganomachi, Chichibu-gun
13807 6804 7003 4894
58 Tokigawamachi, Hiki-gun
12849 6430 6419 4601
59 Ogosemachi, Iruma-gun
12842 6397 6445 4799
60 Misatomachi, Kodama-gun
11746 5883 5863 3878
61 Minanomachi, Chichibu-gun
11155 5499 5656 3979
62 Yokozemachi, Chichibu-gun
9275 4611 4664 3283
63 Nagatoromachi, Chichibu-gun
8046 3931 4115 2874
64 Higashi-Chichibu-mura, Chichibu-gun
3481 1730 1751 1121
Ministry of Internal Affairs and Communications (2009 data)