A cities, towns and villages list and population ranking of Gifu Prefecture


There are cities, towns and villages of 42 in Gifu Prefecture, and the number is the 13th in the country.

A cities, towns and villages list and population ranking of Gifu Prefecture

Cities, towns and villages list.
And population and the number of households
Ranking
Cities, towns and villages name

Population
Number of households
Total
Man
Woman
Gifu Prefecture
2083118 1014995 1068123 745569
1 Gifu
410971 197469 213502 163700
2 Ogaki
158959 77483 81476 58763
3 Kakamigahara
145775 72073 73702 53035
4 Tajimi
115314 56271 59043 42720
5 Kani
95759 47525 48234 35021
6 Takayama
93452 44528 48924 33798
7 Seki
91488 44727 46761 31052
8 Nakatsugawa
83272 40380 42892 28595
9 Hashima
67934 33641 34293 23151
10 Toki
61031 29516 31515 23119
11 Ena
54771 26510 28261 18836
12 Minokamo
50114 24888 25226 17871
13 Mizuho
49410 24605 24805 17231
14 Gujo
46716 22658 24058 14907
15 Mizunami
40020 19308 20712 14302
16 Kaizu
38662 18989 19673 11629
17 Gero
36980 17743 19237 12420
18 Motosu
35523 17361 18162 11253
19 Yoro-cho, Yoro-gun
32284 15837 16447 9829
20 Yamagata
29898 14658 15240 10137
21 Tarui-cho, Fuwa-gun
28002 13737 14265 9528
22 Hida
27715 13361 14354 9078
23 Ikeda-cho, Ibi-gun
24790 12213 12577 7451
24 Ibigawa-cho, Ibi-gun
24685 11845 12840 8185
25 Ono-cho, Ibi-gun
24062 11820 12242 7178
26 Ginan-cho, Hashima-gun
23307 11640 11667 8774
27 Mino
22943 11158 11785 7706
28 Kasamatsu-cho, Hashima-gun
22143 10713 11430 7885
29 Godo-cho, Ampachi-gun
20356 10049 10307 6457
30 Mitake-cho, Kani-gun
19112 9438 9674 6575
31 Kitagata-cho, Motosu-gun
18079 8747 9332 6512
32 Ampachi-cho, Ampachi-gun
15387 7685 7702 4898
33 Yaotsu-cho, Kamo-gun
12609 6132 6477 4343
34 Kawabe-cho, Kamo-gun
10739 5295 5444 3584
35 Shirakawa-cho, Kamo-gun
10112 4829 5283 3215
36 Wanouchi-cho, Ampachi-gun
9786 4883 4903 2724
37 Sekigahara-cho, Fuwa-gun
8238 4048 4190 2786
38 Sakahogi-cho, Kamo-gun
7839 4034 3805 2714
39 Tomika-cho, Kamo-gun
5621 2740 2881 1661
40 Hichiso-cho, Kamo-gun
4745 2285 2460 1526
41 Higashi-Shirakawa-mura, Kamo-gun
2749 1310 1439 860
42 Shirakawa-mura, Ono-gun
1766 863 903 560
Ministry of Internal Affairs and Communications (2009 data)