A cities, towns and villages list and population ranking of Shizuoka Prefecture


There are cities, towns and villages of 35 in Shizuoka Prefecture, and the number is the 1st in the country.

A cities, towns and villages list and population ranking of Shizuoka Prefecture

Cities, towns and villages list.
And population and the number of households
Ranking
Cities, towns and villages name

Population
Number of households
Total
Man
Woman
Shizuoka Prefecture
3769685 1862426 1907259 1440680
1 Hamamatsu
792446 394388 398058 301239
2 Shizuoka
717578 350088 367490 290896
3 Fuji
256523 127198 129325 94498
4 Numazu
207835 102900 104935 86853
5 Iwata
166918 83969 82949 58724
6 Fujieda
143426 70293 73133 51068
7 Yaizu
143386 70712 72674 51534
8 Fujinomiya
134080 66223 67857 49790
9 Kakegawa
115449 57589 57860 38513
10 Mishima
111903 54954 56949 45812
11 Shimada
102179 50120 52059 34700
12 Gotemba
87596 44924 42672 33157
13 Fukuroi
83251 42020 41231 28972
14 Ito
74106 34821 39285 34678
15 Kosai
59074 30038 29036 20728
16 Susono
53656 27445 26211 20647
17 Izunokuni
50130 24188 25942 19818
18 Makinohara
49486 24426 25060 15458
19 Kikugawa
45522 22782 22740 14520
20 Nagaizumi-cho, Sunto-gun
40357 20401 19956 16262
21 Atami
40281 18280 22001 21420
22 Kannami-cho, Tagata-gun
38689 19011 19678 15052
23 Izu
35474 16982 18492 13621
24 Omaezaki
34762 17575 17187 11258
25 Shimizu-cho, Sunto-gun
31810 15627 16183 12497
26 Yoshida-cho, Haibara-gun
29472 14802 14670 9687
27 Shimoda
25217 12134 13083 11481
28 Oyama-cho, Sunto-gun
20622 10667 9955 7534
29 Morimachi, Shuchi-gun
19980 9904 10076 6114
30 Higashiizu-cho, Kamo-gun
14228 6759 7469 6349
31 Nishiizu-cho, Kamo-gun
9891 4688 5203 4266
32 Minamiizu-cho, Kamo-gun
9633 4611 5022 4044
33 Kawanehoncho, Haibara-gun
8501 4176 4325 3029
34 Kawazu-cho, Kamo-gun
8186 3925 4261 3307
35 Matsuzaki-cho, Kamo-gun
8038 3806 4232 3154
Ministry of Internal Affairs and Communications (2009 data)